hilaw na mahalagang tagatustos ng bato na makinarya