kung ano ang nais mong mag-aplay para sa isang permit sa pagsasamantala sa pagmimina