kung paano ang durog ay maaaring durugin sa maliliit na species