kung saan ang pandurog ay mas mahusay na magbenta ng