mabibigat na kagamitan sa mga auction ng sitesa alamar