mabibigat na kagamitan sa pagpapatakbo ng mga kumpanya