mga tagapagtaguyod ng bato sa ireland building ireland