tiyak na prinsipyo ng pagmimina sa planta ng paghawak ng karbon